196-อุบายยามฟุ้งซ่าน

posted on 25 Feb 2014 05:19 by taamtai
ในยามปัญหาบ้านเมืองรุมเร้า ข่าวสาร และคนรอบข้างล้วนถูกครอบงำด้วยทุกข์จากความคิด เราเองก็ถูกครอบงำด้วยสิ่งรอบข้างมากกว่าสถานการณ์ทั่วๆไป
 
ผมพบว่าคำเทศนาของครูบาอาจารย์ เช่น หลวงพ่อพุธ หลวงพ่อเทียน หลวงพ่อชา ท่านก.เขาสวนหลวง ที่เคยฟังแล้วแต่เอากลับมาฟังอีกช่วยเราได้เยอะมากๆ ฟังแล้วทำให้เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวได้มาก ได้บ่อย วิธีนี้เหมือนเอาเกลือมาจิ้มเกลือ เมื่อโลกรอบตัวถูกครอบงำด้วยโมหะ ก็เปลี่ยนโลกรอบตัวเสียใหม่ด้วยเสียงธรรม
 
เมื่อเช้านี้ เมื่อเริ่มเดินจงกรม หลงอยู่ในความคิดอยู่ชั่วครู่ใหญ่ งัดเอาการนับความคิดมาใช้ใหม่ เมื่อนับความคิดได้ถึง 100 สติเริ่มตั้งมั่นขึ้น เดินไปจนจบเวลาที่กำหนด อุบายนี้ยังถือว่าใช้ได้เป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้บันทึก

Comment

Comment:

Tweet

big smile  ดีใจด้วยฮะ
 ของเราพิจารณาทุกจังหวะที่รู้สึกตัวว่าเราเริ่มมีจิตใจเเย่ๆเกิดขึ้นนะ

#1 By zuzsaduey on 2014-02-25 07:52