เสร็จงานตอนสองทุ่ม ร่างกายเหนื่่อยล้า ขออนุญาตที่ประชุมกลับบ้านเพราะประชุมเลิกดึกมาหลายวัน
เมื่อขึ้นรถเกิดปิติเบาๆ เปิดซีดีหลวงพ่อพุธฟังไปขณะขับรถ
ระหว่างขับรถรู้สึกการเคลื่อนไหวไปด้วย บางครั้งจิตก็รับรู้คำเทศนาของท่าน
มีสติเป็นระยะ จิตใจโปร่งเบาสบาย
เริ่มตั้งแต่ออกจากที่ประชุม จนถึงบ้าน ในเวลาประมาณ 40 นาที
ณ ขณะนี้สติก็ัยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้ยากครั้งหนึ่ง
จบบันทึกแค่นี้ก่อนครับ

Comment

Comment:

Tweet