190-ค่อยเข้ารูปเข้ารอย

posted on 09 Aug 2013 07:36 by taamtai
8-9 เดือนที่ผ่านมาถือว่าการปฏิบัติย่อหย่อนไปมาก เริ่มจากเหตุความจำเป็นในเรื่องอาชีพการงาน เคยตั้งใจปฏิบัติให้ได้วันละสองชั่วโมง แต่ช่วงที่ผ่านมานั้นน่าจะเฉลี่ยได้สักวันละชั่วโมงก็บุญแล้ว
 
ตอนนี้เริ่มไต่เต้าสร้างความเพียรขึ้นมาใหม่ ยังไม่ได้ระดับกับที่เคยทำได้ แต่ก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยขึ้นมาบ้าง การปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอ มันถูกสะท้อนให้เห็นที่การใช้ชีวิตประจำวันที่ประมาท กิเลสทั้งหลาย มันจู่โจมหลงไหลกับมันไปได้ง่ายขึ้น อีกทั้งวัดได้จากสภาวะจิตที่ตั้งมั่นในระหว่างการปฏิบัติตามรูปแบบ
 
ในความเห็นของผม ในฐานะฆราวาส ผมคิดว่าเราควรแบ่งเวลาการปฏิบัติให้ได้สักวันละ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถึงจะเอาตัวรอดได้ ผู้อื่นจะมากหรือน้อยคงต้องสังเกตเอาเอง ผมได้ข้อสรุปกับตัวเองแบบนี้
 

Comment

Comment:

Tweet