188-ละเมิดศีล

posted on 12 Jun 2013 07:08 by taamtai
บล็อกนี้มีเจตนาจะบันทึกประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ทั้งความก้าวหน้าและล้มเหลว
รายงานความจริงที่จิตใจเผชิญทั้งระหว่างการปฏิบัติและในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริง
 
มีข้อเขียนในที่นี้ของผมที่ประกาศอหังการ์ว่า ตนเองไม่สามารถละเมิดศีลได้อีก
ได้ถูกพิสูจน์เมื่อสองวันก่อนว่า หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ผมได้ละเมิดศีลเสียแล้วด้วยใจ
และหากใจละเมิดศีลเสียแล้ว วาจาที่กล่าวออกมาระหว่างนั้นก็อาจละเมิดศีลนั้นด้วย
โชคดีที่สามารถหักห้ามใจเสียได้ไม่ให้เลยเถิดไปละเมิดด้วยกาย
 
หากบันทึกนี้ที่ผ่านมาทำให้ผู้อ่านเข้าใจไปว่าผมได้พบธรรมะบ้างแล้ว อย่างน้อยก็ในขั้นต้นๆของการปฏิบัติ
โปรดอย่าได้เข้าใจเช่่นนั้นเลย ด้วยผมได้ละเมิดศีลเสียแล้วแม้ไม่ใช่ด้วยกายแต่ก็ด้วยใจ
 
เมื่อราคะจริตเกิดขึ้นในใจกัึบหญิงที่ไม่ใช่คู่ของตน คลุกเคล้าอยู่ในใจไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง นี้เป็นการละเมิดศีลแล้วตามความเชื่อของผม
 
ก่อนหน้านี้ เมื่อราคะจริตเช่นนี้เกิดขึ้น จิตใจมันรู้ทันเสียตั้งแต่ต้น มันหักห้ามใจเสียตั้งแต่ชั่ววูบที่จิตคิดไปครั้งแรกๆ แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
 
คิดในแง่ดี นิมิตที่เกิดขึ้น คือสิ่งเตือนไม่ให้ตั้งตนอยู่ในความประมาท
พากเพียรให้ยิ่งๆขึ้นเถิด

Comment

Comment:

Tweet