187-จำนวนก้าว

posted on 13 May 2013 07:01 by taamtai
ตอนท้ายของการเดินวันนี้ จิตมันฟุ้งไปคิดเรื่องงานเสียนาน
ลองนับก้าวการเดินดู
 
ก้าวเท้าครั้งหนึ่งนับหนึ่ง ก้าวเท้าสองนับสอง... แม้เมื่อหมุนตัวกลับก็นับก้าวไปด้วย
จิตมันจะเพ่งมาที่การนับ แต่ก็สังเกตได้ว่าความคิดที่แว่บออกไปก็เกิดขึ้นแต่น้อยลงมากๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินแบบปกติ
ถ้าจิตมันฟุ้งมากๆ อุบายนี้ก็ไม่เลว
 
คำนวนดูแล้วในหนึ่งชั่วโมง เดินนับก้าวได้ 3,016 ก้าว หนึ่งก้าวได้ระยะทาง 40 เซ็นติเมตร
ดังนั้นภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงจะเดินได้ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร
ผมเริ่มเดินจงกรมมาครบสี่ปีแล้ว คำนวณดูแล้ว น่าจะเดินได้ระยะทางประมาณ 2,000-2,500 กิโลเมตรแล้ว
 
ว่ากันว่าคนเราเดินตามปกติได้เฉลี่ย 4-5 กิโลเมตร/ชั่วโมง
แสดงว่าเดินจงกรมแบบที่ผมเดินอยู่ ช้ากว่าการเดินตามปกติหลายเท่าทีเดียว
 
ผมพบว่าการเดินไปเดินมาแบบที่เดินอยู่นี้เหมาะกับตัวเองแล้ว เดินช้ากว่านี้จะเพ่งแล้วพาลทำให้เวียนหัวได้
เดินเร็วกว่านี้ก็จะตามความคิดไม่ค่อยทัน ฟุ้งไปได้ง่าย
 
การนับก้าวช่วยได้มากเมื่อจิตมันฟุ้งซ่านไหลไปคิด
เมื่อจิตมันฟุ้งซ่านไปมาก การนับความคิดเหมือนที่เคยทำ ยังรู้ทันจิตมันไหลไปข้างนอกไม่ค่อยจะได้
การนับก้าวเหมือนการเพิ่มสมาธิ เพิ่มกำลังของสติ
เมื่อสติมีกำลังแล้ว จะเห็นความคิดมันเกิดและดับได้ดีขึ้น
 
นี่เป็นการทดลองเฉพาะตน เป็นประสบการณ์เฉพาะตนของผู้ที่เริ่มต้นการปฏิบัติได้ไม่นาน
อ่านแล้วโปรดพิจารณา
 

Comment

Comment:

Tweet