186-ครบรอบ 4 ปีการปฏิบัติ

posted on 04 May 2013 05:38 by taamtai
วันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆ
เมื่อวัีนที่ 28 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คือวันครบรอบการปฏิบัติครบ 4 ปีเต็ม
 
ถ้ามีใครถามว่าได้อะไรจากการปฏิบัติ ? ขอตอบว่า :
- ได้ความเป็นมนุษย์ และรู้ว่าจะดำเนินชีวิตไม่ให้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก ผี เปรต อสุรกาย ฯลฯ จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร
- รู้เป้าหมายของชีวิต และรู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้สิ่งนี้ เพื่ออย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องทราบก่อนตายว่า ต้องปฏิบัติต่อร่างกาย ความคิด และจิตใจเช่นไร
- รู้วิธีปฏิบัติเพื่อเดินไปสู่การเป็นบุคคลที่่ปราศจากความทุกข์และกิเลสทั้งหลายต้องดำเนินไปเช่นไร ตระหนักว่าไม่ทางอื่นใดอีกแล้ว และไม่แสวงหาทางอื่นใดอีกแล้วเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ว่านั้น
- จิตใจเข้มแข็ง ยืดกายตรง องอาจ ผึ่งผาย เคารพตนเองได้เพราะไม่ละเมิดศีล ไม่มีเจตนาที่จะทำผิดบาปอีก
 
ถ้ามีใครถามว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนของการปฏิบัติ ? ตอบว่า :
- ดูการทำงานของความคิด ดูกลไกการทำงานของความคิด
- ตอนนี้เห็นแล้วว่า ความคิดทั้งหลายเกิดจากจมูก หู ตา กาย สัมผัสกับวัตถุภายนอกบวกกับความจำในอดีตที่ฝังอยู่ในจิต เดินไปเดินมาทุกวันได้แต่เห็นสิ่งนี้ซ้ำๆซากๆ
 
ถามว่าท้อแท้ในการปฏิบัติบ้างไหม ? ตอบว่า :
- ความรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในระหว่างการปฏิบัติ เพราะรู้สึกไ้ด้ว่าในปีที่ 3-4 นี้ การปฏิบัตินี้มันจืดชืด ความสุขที่เคยได้รับเมื่อเกิดปรากฎการณ์ทางจิตเหมือนปี 1-2 นั้นน้อยมาก ไม่มีอะไรที่จะเล่าให้ผู้ใดฟังเกี่ยวกับการปฏิบัติ รู้เห็นสิ่งซ้ำๆซากๆ  หากไม่มีความตั้งใจมั่นเพียงพอ คงละทิ้งการปฏิบัติเสียในช่วงเวลานี้แหละ
 
แล้วจะทำอะไรต่อไป ? ตอบว่า :
- จะปฏิบัติต่อโดยวิธีปฏิบัติที่ทำอยู่นี้อีก 5-6 ปี ถ้าไม่มีสภาวะใดที่ชี้วัดความก้าวหน้า อาจต้องไปพบครูบาอาจารย์มากกว่านี้
 
ขอให้ศรัทธา สัมมาทิฏฐิ และความเพียรจงสถิตย์อยู่กับข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายอย่าได้เสื่อมคลายลงเลย
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet