184-รอบหนึ่งเดือน

posted on 21 Mar 2013 05:12 by taamtai
ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เวลาการปฏิบัติยังไม่ถือว่าเข้าที่หรือเป็นปกติแบบที่ประสงค์จะให้เป็นนัก กล่าวคือเฉลี่ยแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติตามรูปแบบเฉลี่ยวันละชั่วโมงเดียว เฉพาะช่วงเช้าตรู่เท่านั้น ช่วงเย็นๆมีโอกาสเดินไปเดินมาน้อยมาก
 
ในรอบหนึ่งเดือนมานี้ จึงเห็นแต่จิตมันหลงคิดไปในเรื่องงานเสียมาก มีสติตั้งมั่นเข้มแข็งได้ก็น้อยมาก และเมื่อจิตมันหลงไปคิดมากๆ ก็เกิดอุบายประการต่างๆที่จะเร้าให้สติมีกำลังมากขึ้น เช่น เมื่อเดินก้าวหนึ่งก็นับหนึ่ง ก้าวที่สองก็นับสอง นับไปจนถึงสิบก็กลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่
 
ปกติก่อนเดินจงกรม มักจะท่องนะโมสามจบก่อน แล้วค่อยเดิน แต่สองสามวันมานี้ เมื่อเริ่มเดินก็จะท่องนะโมไปด้วย โดยเดินก้าวแรกก็ออกเสียง "นะ" ในใจ ก้าวที่สอง "โม" ก้าวที่สาม "ตัส" ก้าวที่สี่ "สะ" ... เป็นแบบนี้จนจบ แล้วเริ่มใหม่หมุนวนจนครบเวลาการเดิน
 
ถามว่าช่วยทำให้สติตั้งมั่นขึ้นหรือไม่ ตอบว่าช่วยได้บ้าง โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นจะดีหน่อย อีกสักพักใหญ่ๆจิตก็กลับไปเหมือนเิดิม เอาแน่เอานอนไม่ได้ บังคับมันไม่ได้ แต่นี่เป็นการสรุปเอาจากการปฏิบัติเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น ถ้าจะสรุปว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ(กับตน)ต้องทำต่อเนื่่องเป็นปีหรือหลายปีถึงจะสรุปได้ ครูบาอาจารย์ท่านส่วนใหญ่จึงมักสอนให้เลือกเอาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย ส่วนผู้บันทึกนั้นไม่ถึงกับไ่ม่เชื่อฟังท่าน แต่เหมือนมันอยากทดลองว่าแบบไหนจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินไปเดินมาเฉยๆรับรู้กับการเคลื่่อนไหวของเท้าของแขนเป็นหลัก แต่ก็อดไม่ได้ที่เมื่อจิตมันหลงฟุ้งไป ก็หยิบเอาอุบายมีคำภาวนา หรืออุบายการนับความคิดเข้ามาใช้บ้าง
 
อย่างวันนี้ เริ่มต้นด้วยการท่องนะโม ช่วงต้นสักสิบห้านาทีแรกจิตตั้งมั่นดี หลังจากนั้นอีกประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็เริ่มกระบวนการวิปัสสนา หยิบยกเอาเรื่องความโกรธขึ้นมาพิจารณา ระลึกถึงคำบูรพาจารย์ที่เมื่อถูกถามว่าท่านยังมี "โกรธ" อยู่หรือไม่  ท่านตอบว่า "มี" แต่ "ไม่เอา" แล้วก็กลับมาย้อนดูความโกรธที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนขับรถเมื่อเย็นนี้ ย้อนไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันดับขึ้นได้อย่างไร แล้วจิตก็กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหว สังเกตความคิดที่มันผุดขึ้น ยิ่งเท่าทันการคิดได้ เมื่อเกิดผัสสะแล้วมันเริ่มแปรเป็นความ "ชอบใจ" "ไม่ชอบใจ" ก็ให้รู้ทันเสียตั้งแต่ตอนนั้น ความโกรธก็ไม่สามารถครอบงำได้ เป็นต้น
 
วันนี้ยังดีที่เห็นกระบวนการวิปัสสนาเกิดขึ้นบ้าง ย้อนไปดูในรอบหนึ่งเดือนนี้ กระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากๆ สำหรับตัวเองแล้วได้ข้อสรุปกับตนว่า การปฏิบัติตามรูปแบบเพียงชั่วโมงเดียวต่อวันไม่ทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้เลย อย่างดีก็แค่รักษาสภาวะเดิมเอาไว้ ซึ่งพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญ
 
 

Comment

Comment:

Tweet